MijnWijkplan


Het platform voor betere burgerparticipatie
Lees verder Vraag een demo aan

Wat is MijnWijkplan

Samen maken we de wijk

Informatie

Voorzie bezoekers van relevante informatie over ontwikkelingen in de wijk, op één centrale plek.

Ideeën

Wensen en ideeën voor de verbetering van jouw wijk Maak ideeën voor de verbetering van de (openbare ruimte van) de wijk inzichtelijk. Deze ideeën kunnen zowel vanuit bewoners, ondernemers als gemeente komen.

Sample image
In Uitwerking

Gemeente, bewoners en ondernemers werken hier de meest gedragen ideeën samen uit. Maak inzichtelijk wat er moet gebeuren en wie waarvoor verantwoordelijk is. Dat stelt je in staat heldere verwachtingen te scheppen. En samen toe te werken naar de realisatie van het idee.

In Uitvoering

Hier zijn de werkzaamheden buiten op straat te volgen. Zo weet je precies wanneer je de straat niet in kan, of wanneer het gemeentelijke groen onderhouden wordt. Ook de ideeën die gerealiseerd worden zijn hier te volgen.

Cijfers MijnWijkplan

300.000 weergaven
30.000 gebruikers
5.100 accounts

Sinds het platform door gemeente Nijmegen in gebruik is genomen heeft het platform bijna 300.000 weergaven, ruim 30.000 gebruikers en ruim 4.900 bewoners met account.
Het platform is zowel geschikt voor bewoners die willen meedoen, willen meedenken of alleen willen meeweten.

Problemen en oplossingen

Bereik andere doelgroepen dan ‘the usual suspects’

Het platform helpt gemeenten meer en andere doelgroepen te bereiken dan via traditionele bewonersavonden: 50% van de bezoekers is tussen de 25 – 45 jaar.

Maak ideeën concreet

MijnWijkplan brengt ideeën verder. Het platform stelt bewoners, gemeente en andere partijen in staat om ideeën samen uit te werken tot een zichtbaar resultaat op straat.

Vergroot de transparantie

Laat zien wat er vooraf is gegaan aan een besluit en waarom iets (niet) plaats heeft kunnen vinden. En maak (geplande) werkzaamheden buiten op straat inzichtelijk. Met MijnWijkplan vergroot de gemeente haar transparantie.

Schep heldere verwachtingen

Bij participatie zijn heldere verwachtingen cruciaal: zo weet je wat je aan elkaar hebt. MijnWijkplan helpt criteria op heldere wijze inzichtelijk te maken, zodat alle betrokken partijen weten wat er van hen verwacht wordt.

Deze lokale overheid gebruikt MijnWijkplan voor een betere burgerparticipatie.

Gemeente Nijmegen


MijnWijkplan Nijmegen

Gemeente Zwolle


MijnWijk Zwolle

Gemeente Oss


MijnBuurt Oss

Gemeente Wijchen


MijnWijkplan Wijchen

Wie ontwikkelen MijnWijkplan.nl?

MijnWijkplan is een samenwerking tussen Cell[0] en PLANTERRA

Cell[0] is gespecialiseerd in het ontwikkelen van complexe maatwerk mobile apps en webapplicaties.

PLANTERRA helpt gemeenten al meer dan 17 jaar bij het beheren en verbeteren van de openbare ruimte.